Giỏ hàng

Sản phẩm 2K (áp dụng cho hoá đơn từ 500k)

Với mong muốn khách hàng thân yêu đẹp hơn mỗi ngày, nhân dịp 8/3 BIOSK tri ân với chương trình khuyến mãi đồng giá 2K đối với các sản phẩm dưới.

Điều kiện:

- Chương trình chỉ áp dụng khi mua Hóa đơn từ 500k

- Không áp dụng với chương trình khuyến mãi khác


HOT SALES